top of page

"Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen" 

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Wat is Brainspotting?

Brainspotting is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotionele en lichamelijke blokkades en trauma. Door middel van 'Brainspotting' worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, geïntegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost.

Een "Brainspot" is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein.

Hoe werkt Brainspotting?

'Brainspotting" is een fysiologisch hulpmiddel dat een diepgaande psychisch en lichamelijk effect genereert. 'Brainspotting werkt met het diepste gedeelte van ons brein en lichaam door de directe toegang tot autonome en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel.

Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurd buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming.

Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijke waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffende therapeutische onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking.

Voor wie is Brainspotting geschikt?

Brainspotting is een manier van behandelen die zich uitstekend laat integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Het kan een aanvulling zijn op verschillende therapeutische technieken die zich richten op angsten (bv faalangst) en andere psychische blokkades. Daarnaast kan Brainspotting nuttig zijn bij lichaamsgerichte therapieën zoals acupunctuur,

bio-feedback, fysiotherapie, haptonomie, chiropractie etc.. Kortom: 'Brainspotting' vormt een waardevolle ondersteunende behandeling bij de grote reeks medische, fysieke en psycho-emotionele vraagstukken waar de gezondheidsprofessionals dagelijks mee worden geconfronteerd. Brainspotting werd in 2003 bij toeval ontdekt door David Grand Phd. Inmiddels zijn er over de hele wereld meer dan 8000 Brainspottherapeuten actief. Niet alleen in Europa maar ook in Zuid-Amerika, Australië, China en Japan werken steeds meer therapeuten met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe. 

bottom of page