top of page

Wat is SE?

Somatic Experiencing kun je letterlijk vertalen als 'lichamelijke ervaring'. De benaming geeft daarmee de kern weer van de manier van traumaverwerking die is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. In de behandeling staat de fysieke ervaring centraal. Het fysiologische aspect wordt daarmee nadrukkelijk in de behandeling betrokken. 'Trauma' is een vaak onbegrepen en soms zelfs genegeerde aandoening die grote gevolgen kan hebben, geestelijk zowel als lichamelijk. Meestal ontstaat het door een te heftige gebeurtenis van buitenaf. Maar het kan ook ontstaan door een ongeluk, een medische ingreep of een ziekte. De gevolgen worden vaak pas veel later merkbaar.

Somatic Experiencing

Trauma is een van de meest onbegrepen en onbehandelde oorzaken van menselijk lijden. Trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een gewelddadige ervaring of een langdurige periode van overweldigende stress. De gevolgen worden soms pas veel later zichtbaar. Ze kunnen dan veel fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken. Somatic Experiencing is een methode van traumaverwerking, die zich specifiek richt op de gevolgen van trauma. De methode werd ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Over de hele wereld, en ook in Nederland, krijgt SE steeds meer belangstelling en erkenning.

Overweldigend

In alle gevallen was de situatie die zich voordeed een overweldigende ervaring. Het slachtoffer was niet in staat om de natuurlijke impuls van 'vechten of vluchten' te volgen. Het natuurlijke gevolg is dan een situatie van bevriezing, vooral fysiek gezien, en afgesneden van lichaam en geest. Dit kan uiteindelijk leiden tot een complex van symptomen, zoals je gevangen of angstig voelen, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit of juist depressiviteit, psychosomatische klachten enz. Somatic Experiencing is er op gericht om op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. De beweging die er 'toen' niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. Door deze ontlading kan eindelijk, vaak na vele jaren, de rust in lichaam en geest terugkeren.

Een filmpje over de polivagaal theorie van Stephen W. Porges. Over het ritme van regulatie. Hoewel ons Autonome Zenuwstelsel wordt gevormd door onze vroege levenservaringen, kunnen ervaringen in het heden het gelukkig ook weer omvormen.

bottom of page