Praktijk Heleen de Winter

Voor meer informatie en inschrijving kunt u mij tijdens kantoortijden bereiken op:
e-mailadres: info@heleendewinter.nl
telefoon: 06-48 32 56 27

AGB code: 90-037943 en 90(0)16538
BTW nr: NL093643986B01
KvK Centraal Gelderland: 09192266
Geregistreerd bij het WkkGZ (wet kwaliteit klachten- en geschillen zorg)
Aangesloten bij TCZ

Praktijkadres
Het Cordium
De Ruyterstraat 65
6512 GB Nijmegen

Route vanaf NS Station Nijmegen
U vertrekt vanaf de Stationsplein, rechtsaf (langs Hotel Mercure),
na 150 meter rechtdoor, Van Diemerbroeckstraat
na 100 meter links aanhouden, Arend Noorduijnstraat
na 190 meter oversteken, Burghardt v/d Berghstraat
na 150 meter rechtsaf, Leemptstraat
na 130 meter linksaf, De Ruyterstraat
Ingang op nummer 65 door de groene poort tegenover het Thieme Park.

Route met de auto
Kies in uw Tom Tom: 
De Ruyterstraat 65
6512 GB Nijmegen


Parkeren 
In De Ruyterstraat is voldoende betaalde parkeergelegenheid.

Tarieven
Het tarief voor een sessie bedraagt €80,00 per uur.
De duur van een sessie is één uur.
In voorkomende gevallen kan dit langer zijn, dit wordt eerst met u besproken.

Vergoeding
De sessie's vallen niet onder de dekking van de meeste zorgverzekeringen.
Controleert u dit eventueel vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar.

 

Beroepsvereniging
Praktijk Heleen de Winter is aangesloten bij de SBLP.
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaams (georiënteerde) Psychotherapie
Registratie nummer: 12014709

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat ik:

· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

· Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

· Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke

  geheimhoudingsplicht.

· De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie

· Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete  

  toestemming.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt bij de facturering en de financiële

   administratie.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Praktijk Heleen de Winter  | 06 4832 5627  | info@heleendewinter.nl